THIẾT KẾ NỘI THẤT NHÀ PHỐ VÕ CHÍ CÔNG

Dự án: Võ Chí Công – Hà Nội.

Thiết kế: COCENTI